V roce 2002 jsme navázali na tradici našich předků a začali s výrobou domácích bylinných vín. Naší hlavní prioritou je ruční pečlivá práce, která vyniká při sběru plodin i v citlivé výrobě samotného vína. Pro výrobu vín se užívají vždy vysoce kvalitní suroviny, které odpovídají našim náročným požadavkům a dávají vzniknout velmi zajímavému sortimentu bylinných vín. Důraz je kladen jak na kvalitu, tak na vytříbenost chutě i barvy s ponecháním všech vlastností jednotlivých druhů bylin. Sběr plodin se odehrává výlučně v bělokarpatských lokalitách valašských kopců, luk a hájů. Z těchto rozsáhlých květnatých luk dodává každý plod i květ našemu vínu ojedinělé a specifické vlastnosti.

Důležitou pozornost věnujeme také pečlivé práci s designem a autorskými etiketami. Motivy prolínající se celým naším sortimentem jsou volně odvozené od krajiny, jejího rytmu a skladby. Ve značce se objevují jednoduché symboliky krajinných prvků, plodů a květů. V tvůrčím procesu výroby etiket postupujeme od drobných skic, jejich zpřesnění, přes zpracování linorytů až po výběr kvalitních papírů, ze kterých jsou výsledné etikety tvořeny.